TEK DÜZEN HESAP PLANI

B- HESAP PLANI

1 DONEN VARLIKLAR

10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

101 ALINAN CEKLER

102 BANKALAR

103 VERİLEN CEKLER VE ODEME EMİRLERİ (-)

104

105

106

107

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

109

11 MENKUL KIYMETLER

110 HİSSE SENETLERİ

111 OZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI

112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI

113

114

115

116

117

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DUŞUKLUĞU KARŞILIĞI (-)

12 TİCARİ ALACAKLAR

120 ALICILAR

121 ALACAK SENETLERİ

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

123

124

125

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

127

128 ŞUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

129 ŞUPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

13 DİĞER ALACAKLAR

130

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

134

135 PERSONELDEN ALACAKLAR

136 DİĞER CEŞİTLİ ALACAKLAR

137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

138 ŞUPHELİ DİĞER ALACAKLAR

139 ŞUPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

14

15 STOKLAR

150 İLK MADDE VE MALZEME

151 YARI MAMULLER - URETİM

152 MAMULLER

153 TİCARİ MALLAR

154

155

156

157 DİĞER STOKLAR

158 STOK DEĞER DUŞUKLUĞU KARŞILIĞI (-)

159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

16

17

18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

181 GELİR TAHAKKUKLARI

182

183

184

185

186

187

188

189

19 DİĞER DONEN VARLIKLAR

190

191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

193 PEŞİN ODENEN VERGİLER VE FONLAR

194

195

196 PERSONEL AVANSLARI

197 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI

198 DİĞER CEŞİTLİ DONEN VARLIKLAR

199 DİĞER DONEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

DURAN VARLIKLAR

20

21

22 TİCARİ ALACAKLAR

220 ALICILAR

221 ALACAK SENETLERİ

222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

223

224

225

226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

227

228

229 ŞUPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

23 DİĞER ALACAKLAR (1)

230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR

231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

233.

234.

235. PERSONELDEN ALACAKLAR

236. DİĞER CEŞİTLİ ALACAKLAR

237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

238.

239. ŞUPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

24 MALİ DURAN VARLIKLAR

240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER

241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DUŞUKLUĞU KARŞILIĞI (-)

242. İŞTİRAKLER

243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHUTLERİ (-)

244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DUŞUKLUĞU KARŞILIĞI (-)

245. BAĞLI ORTAKLIKLAR

246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHUTLERİ (-)

247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DUŞUKLUGU KARŞILIĞI (-)

248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR

249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

250. ARAZİ VE ARSALAR

251. YER ALTI VE YER USTU DUZENLERİ

252. BİNALAR

253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR

254. TAŞITLAR

255. DEMİRBAŞLAR

256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

259. VERİLEN AVANSLAR

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

260. HAKLAR

261. ŞEREFİYE

262. KURULUŞ VE ORGUTLENME GİDERLERİ

263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

264. OZEL MALİYETLER

265.

266.

267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

269. VERİLEN AVANSLAR

27 OZEL TUKENMEYE TABİ VARLIKLAR

270.

271. ARAMA GİDERLERİ

272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

273.

274.

275.

276.

277. DİĞER OZEL TUKENMEYE TABİ VARLIKLAR

278. BİRİKMİŞ TUKENME PAYLARI (-)

279. VERİLEN AVANSLAR

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

281. GELİR TAHAKKUKLARI

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

290.

291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ

293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

294. ELDEN CIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR

295.

296.

297. DİĞER CEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

298. STOK DEĞER DUŞUKLUĞU KARŞILIĞI (-)

299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 MALİ BORCLAR

300. BANKA KREDİLERİ

301.

302.

303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ

304. TAHVİL ANAPARA BORC, TAKSİT VE FAİZLERİ

305. CIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER

306. CIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

307.

308. MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)

309. DİĞER MALİ BORCLAR

31

32 TİCARİ BORCLAR

320. SATICILAR

321. BORC SENETLERİ

322. BORC SENETLERİ REESKONTU (-)

323.

324.

325.

326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

327.

328.

329. DİĞER TİCARİ BORCLAR

33 DİĞER BORCLAR

330.

331. ORTAKLARA BORCLAR

332. İŞTİRAKLERE BORCLAR

333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORCLAR

334.

335. PERSONELE BORCLAR

336.

337. DİĞER BORC SENETLERİ REESKONTU (-)

338.

339. DİĞER CEŞİTLİ BORCLAR(1)

34 ALINAN AVANSLAR

340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349. ALINAN DİĞER AVANSLAR

35

36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLER

360. ODENECEK VERGİ VE FONLAR

361. ODENECEK SOSYAL GUVENLİK KESİNTİLERİ

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368. VADESİ GECMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLER

369. ODENECEK DİĞER YUKUMLULUKLER

37 BORC VE GİDER KARŞILIKLARI

370. DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YUKUMLULUK KARŞILIKLARI

371. DONEM KARININ PEŞİN ODENEN VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLERİ (-)

372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI

374.

375.

376.

377.

378.

379. DİĞER BORC VE GİDER KARŞILIKLARI

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

381. GİDER TAHAKKUKLARI

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

390.

391. HESAPLANAN KDV

392. DİĞER KDV

393.

394.

395.

396.

397.

398. SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI(1)

399. DİĞER CEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

40 MALİ BORCLAR

400. BANKA KREDİLERİ

401.

402.

403.

404.

405. CIKARILMIŞ TAHVİLLER

406.

407. CIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

408. MENKUL KIYMETLER İHRAC FARKI (-)

409. DİĞER MALİ BORCLAR

42 TİCARİ BORCLAR

420. SATICILAR

421. BORC SENETLERİ

422. BORC SENETLERİ REESKONTU (-)

423.

424.

425.

426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

427.

428.

429. DİĞER TİCARİ BORCLAR

43 DİĞER BORCLAR

430.

431. ORTAKLARA BORCLAR

432. İŞTİRAKLERE BORCLAR

433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORCLAR

434.

435.

436.

437. DİĞER BORC SENETLERİ REESKONTU (-)

438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORCLAR

439. DİĞER CEŞİTLİ BORCLAR(1)

44 ALINAN AVANSLAR

440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449. ALINAN DİĞER AVANSLAR

45

46

47 BORC VE GİDER KARŞILIKLARI

470.

471.

472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479. DİĞER BORC VE GİDER KARŞILIKLARI

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

481. GİDER TAHAKKUKLARI

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

489.

49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

490.

491.

492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)

493. TESİSE KATILMA PAYLARI

494.

495.

496.

497.

498.

499. DİĞER CEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

5 OZ KAYNAKLAR

50 ODENMİŞ SERMAYE

500. SERMAYE

501. ODENMEMİŞ SERMAYE (-)

52 SERMAYE YEDEKLERİ

520. HİSSE SENETLERİ İHRAC PRİMLERİ

521. HİSSE SENEDİ İPTAL KARLARI

522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

524.

525.

526.

527.

528.

529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

53

54 KAR YEDEKLERİ

540. YASAL YEDEKLER

541. STATU YEDEKLERİ

542. OLAĞANUSTU YEDEKLER

543.

544.

545.

546.

547.

548. DİĞER KAR YEDEKLERİ

549. OZEL FONLAR

55.

56.

57 GECMİŞ YILLAR KARLARI

570. GECMİŞ YILLAR KARLARI

58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

580. GECMİŞ YILLAR ZARARLARI

59 DONEM NET KARI (ZARARI)

590. DONEM NET KARI

591. DONEM NET ZARARI (-)

6 GELİR TABLOSU HESAPLARI

60 BRUT SATIŞLAR

600. YURTİCİ SATIŞLAR

601. YURTDIŞI SATIŞLAR

602. DİĞER GELİRLER

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

610. SATIŞTAN İADELER (-)

611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)

612. DİĞER İNDİRİMLER (-)

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

620. SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-)

621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)

622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

624.

625.

626.

627.

628.

629.

63 FAALİYET GİDERLERİ (-)

630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)

631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

632. GENEL YONETİM GİDERLERİ (-)

633.

634.

635.

636.

637.

638.

639.

64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTU GELİRLERİ

641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTU GELİRLERİ

642. FAİZ GELİRLERİ

643. KOMİSYON GELİRLERİ

644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR

645.

646.

647.

648.

649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)

650.

651.

652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)

653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)

654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)

655.

656.

657.

658.

659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)

66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

660. KISA VADELİ BORCLANMA GİDERLERİ (-)

661. UZUN VADELİ BORCLANMA GİDERLERİ (-)

67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

670.

671. ONCEKİ DONEM GELİR VE KARLARI

672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

680. CALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)

681. ONCEKİ DONEM GİDER VE ZARARLARI (-)

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

69 DONEM NET KARI (ZARARI)

690. DONEM KARI VEYA ZARARI

691. DONEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YUKUMLULUK KARŞILIKLARI (-)

692. DONEM NET KARI VEYA ZARARI

7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEĞİ)

70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI

700. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI

701. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI

71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

710. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

711. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI

712. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI

713. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

72 DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ

720. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ

721. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI

722. DİREKT İŞCİLİK UCRET FARKLARI

723. DİREKT İŞCİLİK SURE (ZAMAN) FARKLARI

73 GENEL URETİM GİDERLERİ

730. GENEL URETİM GİDERLERİ

731. GENEL URETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

732. GENEL URETİM GİDERLERİ BUTCE FARKLARI

733. GENEL URETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

734. GENEL URETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

74 HİZMET URETİM MALİYETİ

740. HİZMET URETİM MALİYETİ

741. HİZMET URETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

742. HİZMET URETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI

75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ

751. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI

752. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ

760. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

761. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

762. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

77 GENEL YONETİM GİDERLERİ

770. GENEL YONETİM GİDERLERİ

771. GENEL YONETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

772. GENEL YONETİM GİDER FARKLARI HESABI

78 FİNANSMAN GİDERLERİ

780. FİNANSMAN GİDERLERİ

781. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI

782. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

79 GİDER CEŞİTLERİ (7/B SECENEĞİ)

790. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ

791. İŞCİ UCRET VE GİDERLERİ

792. MEMUR UCRET VE GİDERLERİ

793. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER

794. CEŞİTLİ GİDERLER

795. VERGİ, RESİM VE HARCLAR

796. AMORTİSMANLAR VE TUKENME PAYLARI

797. FİNANSMAN GİDERLERİ

798. GİDER CEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

799. URETİM MALİYET HESABI

8 (SERBEST)

9 NAZIM HESAPLAR

0 (SERBEST)

 

(1)2 Sıra No.lu Genel Tebliğin C Bolumu ile Değiştirilmiştir.