VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BİLDİRİM SÜRELERİ

VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN BİLDİRİM SÜRELERİ

VERGİ KANUNLARI UYARINCA BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY
BİLDİRİM SÜRESİ
Bilinen işyeri adres, değişikliği
Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde (İkamet değişikliğini bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır)
Bina ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme
Yeni İnşaatta inşaatın bittiği, kısmen kullanılmaya başlanılmışsa her kısmın kullanılmaya başlanıldığı ve diğer şekillerde (Müstesnalığın sükutu dahil) tadili gerektiren halin vukuu tarihinden başlayarak iki ay
İş değişikliği
Olayın vukuundan içerisinde
İşe Başlama
Gerçek kişilerde işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde kendilerince veya 1136 sayılı avukatlık kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca, şirketlerin işe başlama bildirgeleri ise başlama tarihinden itibaren on gün içinde ticaret sicil memurluğunca ilgili vergi dairesine yapılır.
İşi Bırakma
Olayın vukuundan içerisinde itibaren bir ay
İşi bırakmada Ödeme Kaydedici Cihaz. Mühürletme süresi
İşi bırakma tarihinden itibaren bir ay
İşletme değişikliği
Olayın vukuundan içerisinde itibaren bir ay
Kendi isteği ile Ödeme Kaydedici Cihaz. Alımında kullanmaya başlama süresi
30 gün
Nakil
Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde
Ödeme kaydedici cihaz satın alma
Ödeme Kaydedici Cihaz.Kullandırmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlanılan tarihten itibaren 30 gün
Satın Alınan Ödeme kaydedici cihazı bildirme
Satın alındığı tarihten itibaren 15 gün
Ölüm (Gerçek Kişi İçin)
Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde
Taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarına ödeme kaydedici cihazlara bağlatmaları
01/05/2006 tarihinden sonra işe başlayan mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde
Tasfiye ve iflas
Olayın vukuundan itibaren bir ay içerisinde
Tekrar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmak İçin Mührün Açtırılma Süresi
İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün