ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Aylık)

5.004,00 TL

Asgari Ücret 2022 Net Ücret (Aylık)

4.253,40 TL

Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük)

166,80 TL

 

 

Asgari Ücret 2022 Yasal Kesintileri (01.01.2022 - 31.12.2022)

Brüt Ücret

5.004,00

Sigorta Primi İşçi Payı

700,56

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

50,04

Gelir Vergisi Matrahı

4.253,40

Kesintiler Toplamı

750,60

NET ÜCRET (Asgari Ücret)

4.253,40

 

 

Asgari Ücret

5.004,00

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

775,62

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

100,08

İşverene Toplam Maliyeti

5.879,70