ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Asgari Geçim İndirimi; Çalışan kişinin evli olup olmaması ve çocuk sayısına göre farklılık arz eden bir uygulama olup,16 yaşından gün almak şartıyla tüm çalışanların ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin bir kısmının çalışana geri iadesidir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Ücretleri gerçek usulde vergilendirilmiş olan tam mükellef gerçek kişiler Tevkifata tabi olmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirmekte olanlar, Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesi dahilinde ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, yararlanır.

Yabancılar Asgari Geçim İndiriminden Yararlanabilir mi?
Yabancı Çalışanın İkametgâhı Türkiye’de İse, Bir Takvim Yılında 6 Aydan Uzun Süre İle Türkiye’de İkamet Ediyor İse, AGİ’ den yararlanır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
MEDENI DURUMU AYLIK TUTAR (TL)
Bekar 344,60
Evli eşi çalışmayan 413,51
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 465,20
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 516,89
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 585,81
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 585,81
Evli eşi çalışmayan 5 ve daha fazla çocuklu 585,81
Evli eşi çalışan 344,60
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 396,28
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 447,97
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 516,89
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 551,35
Evli eşi çalışan 5 ve daha fazla çocuklu 4585,81
Boşanmış 344,60
Boşanmış 1 çocuklu 396,28
Boşanmış 2 çocuklu 447,97
Boşanmış 3 çocuklu 516,89
Boşanmış 4 çocuklu 551,35
Boşanmış 5 ve daha fazla çocuklu 585,81
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)
MEDENI DURUMU AYLIK TUTAR
Bekar 268,31
Evli eşi çalışmayan 321,98
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13
Evli eşi çalışmayan 5 ve daha fazla çocuklu 456,13
Evli eşi çalışan 268,31
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30
Evli eşi çalışan 5 ve daha fazla çocuklu 456,13
Boşanmış 268,31
Boşanmış 1 çocuklu 308,56
Boşanmış 2 çocuklu 348,81
Boşanmış 3 çocuklu 402,47
Boşanmış 4 çocuklu 429,30
Boşanmış 5 ve daha fazla çocuklu 456,13