SORUMLULUK REDDİ
HUKUKİ SORUMLULUĞUN TAHDİDİ BEYANI


Bu Site, Mali Müşavir Emin YAVUZ’a aittir. Sitenin isim hakkı ve kullanım hakkı münhasıran Mali Müşavir Emin YAVUZ’a aittir. Bu Site sadece bilgilendirme amacına yöneliktir. Hiçbir şekilde ticari veya mesleki faaliyet içermez.

Site’de yer alan her türlü bilgi, herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Site’de yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Bu nedenle bu Site'de yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak doğru/yanlış yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Mali Müşavir Emin YAVUZ sorumlu tutulamaz.

Bu Sitede yer alan bilgiler, sadece ilgili konularda fikir vermek ve/veya bilgi paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Sitede yer alan bilgiler çoğu zaman ilgili kaynaklardan ve benzer sitelerden olduğu gibi alındığından yada oralara atıfta bulunulduğundan bu bilgilerin doğruluk, tamlık ve güncelliğinden Mali Müşavir Emin YAVUZ sorumlu tutulamaz.

Kanunların, yönetmeliklerin, tebliğlerin ve uygulamanın değişebilir oluşu ve de elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebi ile bu sitede yer alan bilgilerde her zaman gecikmeler, eksiklikler ve hatalar olabilir.

Verilen bilgilerin kullanımı ve/veya uygulaması uzmanlık gerektirdiğinden; Site, tavsiye, yönlendirme, etkide bırakmaktan sorumlu tutulamaz ve uzmanlık gerektiren hususlarda mutlaka bir Mali Müşavir'e danışılması önerilir. Bu sitede danışmanlık verme amacıyla hareket edilmediği göz önüne alınmalıdır.

Sitedeki bilgilerin veya bu Site vasıtasıyla edinilen bilgilerin doğru veya yanlış kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Bu Site üzerinden, üçüncü kişiler tarafından hazırlanan sitelere bağlantılar ve linkler kurulabilir. Mali Müşavir Emin YAVUZ, bu Site üzerinden bağlanan diğer sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğundan ve diğer yönlerinden sorumlu değildir. Kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Mali Müşavir Emin YAVUZ, Sitede yer alan bilgiler uyarınca alınan herhangi bir karar veya yapılan herhangi bir fiilden ve muhtemel zararlar hakkında bilgi verilmiş olsa dahi, bu sebepten dolayı oluşacak veya bu sebebe mahsus zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Siteye üye olanlar, üyelikleriyle ilgili tüm yetkinin tek taraflı Mali Müşavir Emin YAVUZ’a ait olduğunu kabul eder. Üyelere hiçbir konuda güvence verilmez. Üyeler, Site tarafından kendilerine gönderilecek elektronik postaları kabul etmiş sayılır.

Elektronik postalardan ve içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımından doğacak her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. Site; üyelikleri durdurma / iptal etme hakkını tek taraflı olarak elinde bulundurur. Site; üyelerin siteye kayıtlı bilgilerini tek taraflı kullanabilir. Üyeler bu bilgilerin her türlü kullanım hakkını / yetkisini Site'ye bırakmış sayılır.

Elektronik haberleşmenin özünde var olan riskler sebebiyle ve diğer nedenlerle kaynaklanan hiçbir riskten site sorumlu değildir. Site’yi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.

Kullanıcılar; Site’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Mali Müşavir Emin YAVUZ'ı ibra ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.

Bu Site’yi kullanmaya başladığınız andan itibaren yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır.

Site'nin, bu maddelerde ve site içeriğinde her türlü değişiklik hakkı saklıdır.