MUHASEBE VE MALİMÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
MUHASEBE VE MALİMÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
İşletmelerin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine ve ilgili yasal mevzuata göre defterlerinin tutulması, Müşavirliklerinin yapılması ve İhtiyaç duydukları konularda danışmanlığını yapıyoruz.
Bu anlamda hizmetlerimiz;

+ Müşterilerimizin Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yasal defterlerini tutmak.
+ Müşterilerimizin ve Mali idarenin ihtiyaç duyduğu Finansal tabloları hazırlamak.
+ Müşterilerimizin Türkiye finansal raporlama standartları ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak finansal raporlarını hazırlamak ve sunmak.
+ Müşterilerimizin çalıştırmış olduğu personellerinin, İş ve sosyal güvenlik mevzuatına göre bordrolama hizmeti ile diğer yasal bildirim ve işlemlerini yapmak.
+ Müşterilerimizin Muhasebe sistemlerini kurmak, mevcut muhasebe sistemlerini geliştirmek ve işlevselliğini arttırmak.
+ Müşterilerimize muhasebe, finans ve mali mevzuat konularında mali danışmanlık yapmak.
+ Müşterilerimizin Özel amaçlı denetimlerini yapmak ve denetim sonuçları ile ilgili denetim raporları hazırlamak.
+ Tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak gibi kalemleri kapsamaktadır.