SGK - BORDRO - MUHTASAR
BORDROLAMA
Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle insan kaynakları ya da muhasebe departmanlarına iş yükü getiren bir uygulamadır. Aynı zamanda firma içerisinde gizlilik ilkesine bağlı kalarak bordro ve özlük işlemlerinde profesyonel hizmet verilmektedir.
+ İşe Giriş ve Çıkış İşlemleri.
+ Puantaj İşlemleri.
+ Bordro Hesaplamaları.
+ Kıdem Tazminatı Hesaplama.
+ İhbar Süre Bildirimleri ve Hesaplaması.
+ Fesih Bildirimleri.
+ İbraname.
+ Çalışma Belgesi.
+ Yıllık İzin Hesaplama ve/veya Ödemeleri.
+ İstirahat Raporları ve ödenek durumu.
+ Sosyal Yardımlar ( Yol Yardımı, Yemek Yardımı vb.).
+ Ek Ödemeler (Harcırah, Prim vb).
+ Ek Kesintiler ( İcra Kesintisi, Avans Ödemesi vb.).
+ SGK ve Vergi İstisnaları.
+ Ücret Pusulası.
+ Aylık SGK Bildirge ibrazı.
+ Eksik Gün Bildirimleri.
+ İŞKUR Bildirimleri.
+ Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma.
+ Eksik Gün Bildirimleri.
+ Güncel SGK ve Vergi Değişikliklerinin bildirimleri ve uygulamaya alınması.
+ Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması ve takip edilmesi.
+ İş Sözleşmeleri.
+ İş ve SGK Hukuk Danışmanlığı.
+ İşyeri Açılış, Kapanış, Adres Değişiklikleri.
+ Ortaklar Kurulu Kararları.