VERGİ UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Vergi mevzuatının, konunun profesyonellerinin bile zaman zaman çözümlemekte zorlandıkları karmaşık yapısı, uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.

VERGİ DAVALARINDA VERİLEN HİZMETLERİMİZ

+ Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
+ Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması
+ Literatür taraması
+ Emsal karar taraması
+ Duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması,

VERGİ VE KDV HİZMETLERİ:

Türkiye’de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ye tabidir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanunu’nda tam istisna kapsamında sayılan ve 11. maddede belirtilen mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, yolcu beraberi ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler, 13. maddede belirtilen deniz, hava ve demir yolu taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, deniz ve hava taşıtlarına liman ve hava meydanlarında verilen hizmetler, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri, 14. maddede belirtilen uluslararası taşımacılık faaliyetleri KDV ye tabi olmadığından, bu faaliyetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan KDV Firmaların talebine göre, belli şartların gerçekleşmesi halinde yapılacak olan inceleme sonrası mali idare tarafından ile iade edilmektedir.
Firmaların KDV ve Vergi iadesi ile ilgili ihtiyaç duymuş oldukları danışmanlığı yapıyoruz.
Detaylı vergi ve KDV iade hizmetleri kapsamında hizmetlerimiz:
+ Müşterilerimizin yasal beyannamelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi
+ Müşterilerimize vergi incelemesi, vergi ihtilafları ve uzlaşma konusunda görüş bildirilmek, rapor hazırlamak ve vergi/dava süreci boyunca danışmanlık yapmak,
+ Müşterilerimizin Transfer Fiyatlaması ve Örtülü sermeye tespit raporlarını hazırlamak,
+ Müşterilerimizin KDV ve diğer vergi iadeleri işlemleri yürütmek,
+ Müşterilerimizin Vergi yönetimi ve planlamalarını yapmak,
+ Müşterilerimize ihtiyaç duyacakları konularda Vergi Danışmanlık hizmetleri vermek olarak listeleyebiliriz.