TÜRMOB HABER KAYNAGI
VUK Sirküleri / 137 1.12.2021
8. ETİK KONGRESİ "Toplumsal ve Mesleki Sorumluluğumuz: Etik" 09 Aralık 2021 1.12.2021
İlgilileri Dışında İhalenin Feshinin Talep Edilmesi Halinde İhale Bedeli Üzerinden Binde 68,31 Harç Ödenecektir Mevzuat Sirküleri 2021/206 1.12.2021
Bütçede genellik ilkesi, TRT payı ve fonlar 30.11.2021
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girdi Mevzuat Sirküleri 2021/205 29.11.2021
Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir Mevzuat Sirküleri 2021/204 29.11.2021
Mevzuat Sirküleri 2021/203 27.11.2021
Mevzuat Sirküleri 2021/202 27.11.2021
Danıştay'ın Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin Tarh Zamanaşımının Sona Ermesine Üç Aydan Az Zaman Kalması Halinde Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı Düzenlemesine İlişkin İptal Kararı Mevzuat Sirküleri 2021/201 19.11.2021
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun e-Tebligata İlişkin Kararı Mevzuat Sirküleri 2021/200 19.11.2021