TÜRMOB MEVZUAT KAYNAGI
Resmi Gazete "Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2021/37, K: 2021/63 Sayılı Kararı"  1.12.2021
Maliye Bakanlığı Sirküleri "VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/137 "Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması""  1.12.2021
Resmi Gazete "7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"  30.11.2021
Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)"  27.11.2021
Resmi Gazete "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)"  26.11.2021
Resmi Gazete "Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4835) "  23.11.2021
Resmi Gazete ""  18.11.2021
Resmi Gazete "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/65)"  18.11.2021
Resmi Gazete "Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/2, K: 2021/4)"  18.11.2021
Resmi Gazete "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/64)"  18.11.2021