TÜRMOB MEVZUAT KAYNAGI
Resmi Gazete "Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 320)"  26.05.2022
Resmi Gazete "Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  25.05.2022
Maliye Bakanlığı Sirküleri "VUK-141- 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme süresinin uzatılması."  25.05.2022
SGK Genel Yazı "Beyanla Aylık Durdurma"  20.05.2022
SGK Genel Yazı "Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri "  20.05.2022
Resmi Gazete "e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu "  16.05.2022
Resmi Gazete "Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20)"  14.05.2022
Resmi Gazete "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537)"  14.05.2022
Maliye Bakanlığı Sirküleri "Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır – VUK/140"  13.05.2022
Resmi Gazete "Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5539)"  11.05.2022