İSTANBUL SMMM ODASI MEVZUAT KAYNAGI
Basit Usule Tabi Mükellefler Vergi Levhası Oluştur Basit Usule Tabi Mükellefler Vergi Levhası Oluşturmayacak. Basit Usulde İstisna Uygulaması ve Kayıt Düzeni (Gvk 320 Seri Nolu Genel Tebliği) 26.05.2022 09:41:00
VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT HAKKINDA KAMUOYU D VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU 24.05.2022 13:06:00
Üretimden Ve İhracattan Elde Edilen Kazançlar İçin Üretimden Ve İhracattan Elde Edilen Kazançlar İçin Kurumlar Vergisi 1 Puan İndirimli Uygulanacak (%22) (KVK 20 Seri No’lu Genel Tebliğ) 16.05.2022 11:51:00
İsteyen Mükellefler VUK Geçici 32. Maddesi Kapsamı İsteyen Mükellefler VUK Geçici 32. Maddesi Kapsamında İktisadi Kıymetlerini Yeniden Değerlemeye Tabi Tutabilecekler (VUK 537 Seri No’lu Genel Tebliğ) 16.05.2022 11:43:00
Vergi Levhası 31 Mayıs 2022 Gün Sonuna Kadar Oluşt Vergi Levhası 31 Mayıs 2022 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacaktır 05.05.2022 11:20:00